SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


algemenevoorwaarden
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

algemenevoorwaarden [2013/05/11 15:14]
sjoerd created
algemenevoorwaarden [2013/05/11 15:14] (current)
sjoerd
Line 8: Line 8:
 Uitspraak Rechter: http://​zoeken.rechtspraak.nl/​weekoverzicht/​default.aspx?​details=true&​datum_tussen_tm=26-9-2008&​rechtsgebieddisplay=Civiel&​instantietype=&​instantie=&​searchtype=ljn&​ljn=BF2075&​u_ljn=BF2075 \\ Uitspraak Rechter: http://​zoeken.rechtspraak.nl/​weekoverzicht/​default.aspx?​details=true&​datum_tussen_tm=26-9-2008&​rechtsgebieddisplay=Civiel&​instantietype=&​instantie=&​searchtype=ljn&​ljn=BF2075&​u_ljn=BF2075 \\
  
-{{tag>​law}}+{{tag>​law ​dutch}}
algemenevoorwaarden.txt ยท Last modified: 2013/05/11 15:14 by sjoerd