SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


ciscobasics
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ciscobasics [2013/02/25 20:12]
sjoerd created
ciscobasics [2013/02/25 20:12] (current)
sjoerd [Settings]
Line 49: Line 49:
 | switchport trunk native vlan 3999 | Apparaten aangesloten op de poort die geen vlan tags hebben staan native in dit vlan (dus zonder tagging) | | switchport trunk native vlan 3999 | Apparaten aangesloten op de poort die geen vlan tags hebben staan native in dit vlan (dus zonder tagging) |
 | switchport mode trunk | De poort heeft toegang tot alle vlans, vlan tagging gebeurt door de aangesloten machine. | | switchport mode trunk | De poort heeft toegang tot alle vlans, vlan tagging gebeurt door de aangesloten machine. |
-| spanning-tree portfast trunk |  De poort zal snel opkomen ondanks spanning-tree |+| spanning-tree portfast trunk | De poort zal snel opkomen ondanks spanning-tree |
  
 = Fast Overview All Ports = = Fast Overview All Ports =
ciscobasics.txt ยท Last modified: 2013/02/25 20:12 by sjoerd