SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


citrixsoftwareinstall
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

citrixsoftwareinstall [2013/04/21 20:32] (current)
sjoerd created
Line 1: Line 1:
 += Citrix Software Install =
 +== Installatie software en updates op Citrix server ==
 +# Log fysiek in op de juiste citrix server met het lokale administrator account
 +# Start een command prompt op en type **change user /install** en druk op Enter
 +# Start nu de setup op van het programma dat je wil uitvoeren
 +# Herhaal deze stappen op elke citrix server
  
 +{{tag>​tscitrix dutch}}
citrixsoftwareinstall.txt ยท Last modified: 2013/04/21 20:32 by sjoerd