SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


cygwin
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cygwin [2013/01/26 19:46] (current)
sjoerd created
Line 1: Line 1:
 += CygWin - X op Windows
 +Je kan X schermen op je windows pc krijgen, en wel met behulp van cygwin.
  
 += Installatie X (cygwin)
 +
 +* Download cygwin van de [[http://​www.cygwin.com/​setup.exe|site]] ​
 +* Installeer cygwin (start setup.exe)
 +
 +Je kan alles default houden, dan worden diverse standaardzaken geinstalleerd inclusief wat je nodig hebt voor X. (note dat je installeerd vanaf internet en dat veel mirrors worden geknepen. Ik heb goede ervaringen met de ftp mirror van de tu van dresden ftp://​ftp.inf.tu-dresden.de)
 +In ieder geval moet je onder de X11 sectie de **xinit** aanvinken. Dan worden diverse andere X pakketten meegeselecteerd.
 +Verder moet je onder dezelfde sectie de opties **font-bh-dpi75** en **font-bh-lucidatypewriter-dpi75** installeren om foutmeldingen te voorkomen bij de installatie van bepaalde software. ​
 +
 +Afhankelijk van de versie kan je na de installatie cygwin starten op de volgende manier:
 +* C:​\cygwin\usr\X11R6\bin\startxwin.bat (oude versies)
 +* C:​\cygwin\bin\startxwin.bat (recente versies)
 +
 +Note: Als je de shell die automatisch meeopent niet wilt, remark die regel dan in het startxwin.bat bestandje
 +<​code>​
 +REM Startup an xterm, using bash as the shell.
 +
 +REM %RUN% xterm -e /​usr/​bin/​bash -l
 +</​code>​
 +
 +Je kan nu via putty en het aanvinken van de X forward (Connection->​SSH->​X11->​Enable X11 forwarding) ervoor zorgen dat de grafische applicaties van de X server op je eigen pc werken:
 +{{cygwinx11.jpg}} ​
 +
 +Note: X is bedoeld voor snelle netwerken. Het werkt dus wel op trage internetlijnen,​ maar is daar niet voor bedoeld.
 +
 += Windows 7 & Cygwin 1.7.5
 +I couldn'​t get the above way working on this combination. I kept getting these errors:
 +During installation:​
 +<​code>​
 +xinit.sh exit code 8 
 +</​code>​
 +And when trying to start c:​\cygwin\bin\startxwin.exe (note the .exe instead of .bat) I got this:
 +<​code>​
 +/​usr/​bin/​startxwin:​ No such file or directory <errno 2>: no server "​X"​ in PATH
 +<​code>​
 +
 +I worked around it by starting cygwin the normal way and entering the command in the shell:
 +<​code>​
 +c:​\cygwin\cygwin.bat:​
 +
 +$startxwin
 +</​code>​
 +
 +{{tag>​windows linux tools DUTCH}}
cygwin.txt ยท Last modified: 2013/01/26 19:46 by sjoerd