SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


englimaging
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

englimaging [2013/04/20 15:05] (current)
sjoerd created
Line 1: Line 1:
 += ENGL Imaging
 +== Samenvatting
 +De Engl Toolkit is een uitbreiding op het bestaande ZENworks PXE imaging menu. In dit artikel wordt het hele proces om engl imaging op te zetten uitgelegd. Globaal gezien zal je eerst de images en de uitbreidingen moeten maken, en daarna kan je ze gebruiken. Het maken bestaat uit de volgende fases:
 +# Voer de build uit, deze levert de volgende bestanden op:
 +## Addon images
 +## Unattended Windows Installatie bestanden
 +# Gebruik de Unattended Installatie bestanden om een universal build mee te maken
 +# Strip van elk type werkstation de drivers af
 +# Pas de imaging omgeving aan om deze te integreren met ENGL
 +Om deze images te gebruiken handel je op dezelfde wijze als normaal met ZENworks. De menu's zien er anders uit, maar verder is het gebruik eenvoudig. Het verschil zit in de fases die worden doorlopen:
 +# Als eerste worden de images geplaatst
 +## Universal base image
 +## Addon image Sysprep ​
 +## Addon image Novell Componenten
 +## Addon image Drivers
 +## Addon image Ztoolkit ​
 +# Hierna begint de unattended installatie van Windows. Indien je nog geen Windows Activatie hebt opgegeven moet je dat in deze fase alsnog doen.
 +# In deze fase worden de Novell Client en ZENworks agent geïnstalleerd. ​
 +# NAL applicaties worden gerund.
  
 +Om de laatste fase mogelijk te maken moet er een service account worden gemaakt:
 +<​code>​
 +.EnglInstaller.ServiceAccounts.Companyname
 +</​code>​
 +Deze account heeft een wachtwoord nodig en heeft applicaties geassocieerd staan om te installeren. Het is heel belangrijk dat deze gebruiker geen DLU policy heeft. Hierdoor wordt de local administrator gebruikt om software te installeren en om het profiel vandaan te kopiëren.
 +==== Verdere opmerkingen
 +* Als er wijzigingen in de images dienen te komen kan het winxp-presp image worden aangepast. Daarna dient dit image weer '​geclosed'​ te worden met een Ztools. Deze neemt alle instellingen over en prepareert de pc voor het imaging proces. Voor het volledige proces zie het stukje over de universal build.
 +* Op SYS:​tftp/​zimfiles staat images.ini. Hierin worden de verschillende types hardware gezet. De toolkit engine kijkt in deze file om te bepalen of het type hardware al bekend is.
 +* Het toolkit menu is volledig aanpasbaar. Dit kun je gebruiken om bijvoorbeeld een Engelse en een Nederlandse versie aan te bieden.
 +* Als je de imaging gestart hebt en je het ENGL evaluatie scherm krijgt kan je soms verkeerd drukken en het afsluiten. Als dat voorkomt kan je het gewoon weer starten met "​./​zbin"​ en dan werkt het weer.
 +* Zie de website http://​engl.co.uk/​ voor de laatste patches, forums, support, handleidingen documentatie,​ tips en software. ​
 +* De software gebruikt is ENGL toolkit 5.1. Deze is ook geschikt voor Windows Vista en Windows XP SP3. De licentie is een engl.lic file. Deze staat in de SYS:tftp directory.
 +* Het werkstation wordt in een container geplaatst door een import policy. Het configureren hiervan vakt buiten de scope van dit artikel.
 +==== Uitleg Images
 +* WinXP-presp.zmg
 +** Een kaal geïnstalleerde Windows XP versie wat is geïnstalleerd met behulp van de winnt.sif unattended installation file gecreëerd in het build proces.
 +* Universal Base Image: WinXP-postsp.zmg ​
 +** Het universal base image wordt gemaakt uit een Sysprep'​d Unattended Windows installation. Het is de presp + sysprep addon image + zdrvpath.exe
 +* NovComp Add-on Image: NovComp.zmg ​
 +** Dit image installeert de Novell componenten (Novell Client en de ZENworks Agent) zoals geconfigureerd in de build.
 +* Ztoolkit Add-on Image: Ztoolkit.zmg ​
 +** Dit Image verzorgt de installatie van het ztoolkit proces op het werkstation. Er wordt een directory ztoolkit aangemaakt met alle utilities en files die nodig zijn voor het verdere imaging proces. Deze directory wordt later verwijderd.
 +* Driver Add-on Images: drivers-<​manufacturer>​-<​model>​.zmg ​
 +** Dit image installeert de specifieke drivers op de pc.
 +* Sysprep.zmg
 +** Heeft alle sysprep informatie en bestanden.
 +== De build
 +Met de build bereid je het image proces voor door alle benodigde bestanden te maken. Je maakt onder andere:
 +* Windows unattended installation bestanden om een universal base image mee te maken
 +* Addon images om extra functionaliteit toe te voegen
 +
 +Om een build te draaien heb je de engl imaging toolkit nodig op je werkstation. De software kun je downloaden vanaf de website.
 +Na de installatie draai je de build wizard:
 +{{engl-englbuild01.jpg}}  ​
 +We beginnen met een nieuwe configuratie. Kies voor "​New"​.
 +{{engl-englbuild02.jpg}} ​
 +Geef een duidelijke naam.
 +{{engl-englbuild03.jpg}} ​
 +Klik "​Next"​.
 +{{engl-englbuild04.jpg}} ​
 +De ZENworks versie die is gebruikt is ZENworks Desktop Management 7 SP1 IR1, en draait op een netware server.
 +{{engl-englbuild05.jpg}} ​
 +Zet een installatie source voor Windows XP SP3 op het netwerk, zodat deze later ook nog te gebruiken is.
 +{{engl-englbuild06.jpg}} ​
 +We geven een activatie sleutel op die niet correct is. Zodoende moeten we tijdens het imagen altijd een activatie sleutel opgeven. Indien je een volume licence key tot je beschikking hebt kun je deze gebruiken.
 +{{engl-englbuild07.jpg}} ​
 +Geef de land instellingen op.
 +{{engl-englbuild08.jpg}} ​
 +Geef de LDAP gebruiker, wachtwoord en server op.
 +{{engl-englbuild09.jpg}} ​
 +De instellingen voor de Novell componenten.
 +{{engl-englbuild10.jpg}} ​
 +Gebruik dezelfde gebruiker om mee in te kunnen loggen.
 +{{engl-englbuild11.jpg}} ​
 +We geven de naam handmatig op tijdens het imaging proces.
 +{{engl-englbuild12.jpg}} ​
 +Geef de zenworks import server op. 
 +{{engl-englbuild13.jpg}} ​
 +Werkstations hoeven niet te worden toegevoegd aan groepen.
 +{{engl-englbuild14.jpg}} ​
 +Werkstations worden gelijk lid gemaakt van het Active Directory domein.
 +{{engl-englbuild15.jpg}} ​
 +De NAL wordt gebruikt tijdens de build en wordt in het dagelijks leven opgestart vanuit het login script. Deze hoeft dus niet vanuit het werkstation zelf te worden opgestart.
 +{{engl-englbuild16.jpg}} ​
 +Je kan het toetsenbord en de muis niet uitzetten, dan zou je namelijk nooit de activatiesleutel kunnen opgeven. Wel is het zaak dat de wachtwoorden niet in logfiles naar voren komen.
 +{{engl-englbuild17.jpg}} ​
 +Klik "​Next"​.
 +{{engl-englbuild18.jpg}} ​
 +Klik "​Next"​.
 +{{engl-englbuild19.jpg}} ​
 +Na afloop moeten wat zaken worden opgeruimd en het default user profiel moet worden bijgewerkt. Dit is belangrijk om gemaakte wijzigingen bij alle gebruikers door te voeren.
 +{{engl-englbuild20.jpg}} ​
 +Het is handig om bovenstaande instellingen over te nemen. Je krijgt zo een iso om in één keer een unattended installatie uit te kunnen voeren. ​
 +{{engl-englbuild21.jpg}} ​
 +Klik "​Next"​.
 +{{engl-englbuild22.jpg}} ​
 +Voor de unattended installation iso moet je een boot media opgeven, bijvoorbeeld BartPE.
 +{{engl-englbuild23.jpg}} ​
 +Klik "​Next"​.
 +{{engl-englbuild24-1.jpg}} ​
 +Je hoeft hier alleen de Windows source op te geven. De overige opties gebruiken we niet.
 +{{engl-englbuild24-2.jpg}} ​
 +Gebruik de installatie sources die ook worden gebruikt voor de NAL. ENGL wil dat de acu.txt file in de admin directory staat. Deze acu.txt moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
 +* Don't Reboot and Don't Ask
 +* Default Windows gebruiker is Administrator
 +* Contextless login moet je uitzetten (zet je later weer aan met een NAL applicatie die een registry aanpassing doet, geldt alleen voor Novell Client 4.91 sp4 en hoger)
 +* Initial Novell login aan
 +* Do not copy netware username to windows aan
 +{{engl-englbuild25.jpg}} ​
 +Klik "​Next"​.
 +{{engl-englbuild26.jpg}} ​
 +We gebruiken geen beveiliging voor het imagen. Gebruikers mogen zelf ook beslissen om te imagen.
 +{{engl-englbuild27.jpg}} ​
 +Klik "​Next"​.
 +{{engl-englbuild28.jpg}} ​
 +Klik "​Next"​.
 +{{engl-englbuild29.jpg}} ​
 +Klik "​Next"​.
 +{{engl-englbuild30.jpg}} ​
 +Geef de tftp directory op van de ZENworks server.
 +{{engl-englbuild31.jpg}} ​
 +Klik "​Next"​.
 +{{engl-englbuild32.jpg}} ​
 +Klik "​Yes"​.
 +{{engl-englbuild33.jpg}} ​
 +Klik "​Build"​.
 +{{engl-englbuild34.jpg}} ​
 +Klik "​Ok"​.
 +{{engl-englbuild35.jpg}} ​
 +En wachten maar.
 +{{engl-englbuild36.jpg}} ​
 +Klik "​Ok"​.
 +{{engl-englbuild37.jpg}} ​
 +Klik "​Finish"​.
 +
 +Todo na build
 +* Controleer de logfile op errors
 +* Lees de stappen beschreven in de "Tasks to be completed":​
 +Mijn ervaring met deze stappen is dat ze niet altijd kloppen. Je kan ze dus wel lezen, om ze te gebruiken als globaal overzicht, maar je kan beter de handleiding gebruiken.
 +
 +== Universal Base Image 
 +Het maken van het universal base image bestaat uit 5 stappen:
 +# Installeer Windows XP SP3 met behulp van een unattended installatie.
 +# Maak een image van deze installatie genaamd winxp-presp.zmg (de sp staat voor sysprep, en niet voor support pack)
 +# Zet het sysprep image terug
 +# Draai zdrvpath
 +# Maak het universal base image genaamd winxp-postsp.zmg
 +
 +==== Stap 1
 +{{engl-universalbasestap1-01.jpg}} ​
 +Tik "​Y"​ en druk op Enter. De lokale harde schijf wordt leeg gemaakt en de unattended installatie begint. Er worden verschillende fases doorlopen:
 +{{engl-universalbasestap1-02.jpg}} ​
 +{{engl-universalbasestap1-03.jpg}} ​
 +{{engl-universalbasestap1-04.jpg}} ​
 +{{engl-universalbasestap1-05.jpg}} ​
 +{{engl-universalbasestap1-06.jpg}} ​
 +Hier is fase 1 klaar. Zoals je ziet is Windows XP geïnstalleerd met SP3.
 +==== Stap 2
 +We gaan een image maken van de installatie. Controleer van te voren of de imaging instellingen op de server policy nog goed staan:
 +{{engl-universalbasestap2-01.jpg}} ​
 +In VMware server kun je met <F12> kiezen voor een netwerk boot. Zodra je het scherm ziet dat hij aan het wachten is voor DHCP gegevens druk je op <​CTRL>​ en <ALT> en houdt je ze ingedrukt. Je kunt ze loslaten indien je onderstaand scherm ziet.
 +{{engl-universalbasestap2-02.jpg}} ​
 +Uiteindelijk zie je onderstaand scherm:
 +{{engl-universalbasestap2-03.jpg}} ​
 +En weer wat later kun je ervoor kiezen om de ENGL imaging te verlaten:
 +{{engl-universalbasestap2-04.jpg}} ​
 +Maak een image met het volgende commando:
 +<​code>​
 +img mp 10.1.3.104 //​10.1.3.104/​zen/​EnglImaging/​ImagesAddonEnBase/​winxp-presp.zmg
 +</​code>​
 +Je krijgt dan onderstaand scherm.
 +{{engl-universalbasestap2-05.jpg}} ​
 +==== Stap 3
 +Restore het sysprep image met het volgende commando:
 +<​code>​
 +img rp 10.1.3.104 //​10.1.3.104/​zen/​EnglImaging/​ImagesAddonEnBase/​sysprep.zmg
 +</​code>​
 +Dit gaat heel snel, je krijgt een bevestiging of het is gelukt:
 +{{engl-universalbasestap3-01.jpg}} ​
 +==== Stap 4
 +Voer de zdrvpath wizard uit, met default instellingen:​
 +{{engl-universalbasestap4-01.jpg}} ​
 +{{engl-universalbasestap4-02.jpg}} ​
 +{{engl-universalbasestap4-03.jpg}} ​
 +Klik "​Yes"​.
 +{{engl-universalbasestap4-04.jpg}} ​
 +{{engl-universalbasestap4-05.jpg}} ​
 +{{engl-universalbasestap4-06.jpg}} ​
 +Lees de waarschuwing goed door. Klik daarna op "​OK"​ om de machine af te sluiten.
 +==== Stap 5
 +Start de VM weer en ga weer met <F12> naar de netwerk boot. Gebruik de zelfde procedure als beschreven in stap 2. Gebruik alleen een andere naam om het image mee op te slaan:
 +<​code>​
 +img mp 10.1.3.104 //​10.1.3.104/​zen/​EnglImaging/​ImagesAddonEnBase/​winxp-postsp.zmg
 +</​code>​
 +Indien het base image veranderd moet worden restore dan het winxp-presp.zmg image. Voer hier de wijzigingen op uit en doorloop weer stap 4 en stap 5.
 +
 +== Drivers
 +Ztoolkit levert een utility zdrivers. Deze zit bij de wizard. Na het draaien heb je een directory genaamd ztoolkit. De tool zit hierin, maar je hebt de volledige directory nodig om de tool te kunnen gebruiken. Als er een nieuwe type of serie machine binnenkomt moet deze utility op een schoon en volledige werkende Windows XP versie worden gedraaid. Deze installatie moet helemaal kaal zijn en SP3 al hebben draaien. Gebruik deze procedure om de utility te draaien:
 +{{engl-drivers01.jpg}} ​
 +{{engl-drivers02.jpg}} ​
 +{{engl-drivers03.jpg}} ​
 +{{engl-drivers04.jpg}} ​
 +{{engl-drivers05.jpg}} ​
 +{{engl-drivers06.jpg}} ​
 +Zie de referenties onderaan om te zien waar je alles heen moet kopiëren. Haal de regel uit de nieuwe images.ini en voeg die toe aan de juiste images.ini file. Plak de regel met het type in SYS:​\TFT\ZIMFILES\IMAGES.ini
 +
 +== NAL Applicaties
 +Met behulp van de EnglInstaller account worden applicaties gedistribueerd. Aan deze account staan alle applicaties die uitgerold moeten worden geassocieerd:​
 +{{engl-nal01.jpg}} ​
 +Let op: deze lijst is aan verandering onderhevig en dient slechts ter documentatie van de opties die worden meegenomen. Behalve aan de ENGL installer moeten ze ook aan de DIA groep gehangen worden. Door de Run Once functionaliteit kun je zo heel snel op een computer zien of bepaalde instellingen hebben gedraaid.
 +Alle applicaties dienen op een aparte manier te worden geconfigureerd. Aangezien de volgorde van de applicaties ook van belang is moeten de volgende opties worden meegenomen:
 +* Run Once
 +* Wait on Force Run
 +* Determine Force Run Order
 +De eerste applicatie is de windows installer. Deze is van belang voor de installatie van de andere applicaties en moet dus als eerst met een run order van "​0":​
 +{{engl-nal02.jpg}} ​
 +Verdere applicaties krijgen een hogere run order:
 +{{engl-nal03.jpg}} ​
 +Aan het einde draait een aparte applicatie genaamd "​reboot"​ om de reeks af te sluiten. Via zmainrun en een aantal parameters wordt het proces verteld dat de laatste applicatie geïnstalleerd is en volgt er een reboot om deze fase af te sluiten:
 +{{engl-nal04.jpg}} ​
 +{{engl-nal05.jpg}} ​
 +Op het moment dat er een inlog scherm komt is het image klaar.
 +
 +== Config files
 +SYS:​tftp\zimfiles\images.ini
 +Geeft een overzicht van alle types die geconfigureerd zijn voor Engl imaging. Als je een nieuw type werkstation hebt geconfigureerd komt daar een nieuwe images.ini bestand uit, waaruit je de desbetreffende regel moet kopiëren en aan het originele bestand moet toevoegen.
 +<​code>​
 +; ENGL Imaging Toolkit 5.1 Build Wizard
 +; Copyright (C) 1999-2008 Expert Networking Group Limited
 +; WindowsXPSP3
 +;
 +
 +[Hewlett-Packard]
 +HP Compaq dc5100 SFF(EC959ET) = drivers-hp-hp-compaq-dc5100-sff_ec959et_ | desktop
 +HP Compaq dc5100 MT(PW100ET) = drivers-hp-hp-compaq-dc5100-mt_pw100et_ | desktop
 +HP Compaq dc5100 MT(EC955ET) = drivers-hp-hp-compaq-dc5100-mt_ec955et_ | desktop
 +HP Compaq dc7700p Convertible Minitower = drivers-hp-hp-compaq-dc7700p-convertible-minitower | desktop
 +HP Compaq dc7700p Small Form Factor = drivers-hp-hp-compaq-dc7700p-small-form-factor | desktop
 +HP d330 DT(DC580AV) = drivers-hp-hp-d330-dt_dc580av_ | desktop
 +</​code>​
 +
 +SYS:​tftp\zimfiles\zim.cfg
 +Het Engl imaging menu, aangepaste relevante stukken om een Engelse en een Nederlandse versie aan te kunnen biedenstaan er hier bij:
 +<​code>​
 +<<<​cut>>>​
 +; ------------------------------------------------------
 +; Menu Definitions
 +; ------------------------------------------------------
 +
 +; Main Menu
 +
 +Menu:​Start,​mnu_main,"​Main Menu","​Blue"​
 +Menu:​Submenu,​mnu_restore,"​Restore Menu",""​
 +Menu:​Submenu,​mnu_maint,"​Maintenance Menu",""​
 +
 +Menu:​Separator
 +; Menu:​Item,​logout,"​Logout"​
 +Menu:​Item,​reboot,"​Reboot"​
 +
 +; Restore Menu
 +
 +Menu:​Start,​mnu_restore,"​Restore Menu","​blue"​
 +; Menu:​Item,​restore_wsobj,"​Select Workstation Image object",""​
 +; Menu:​Separator
 +Menu:​Item,​restore_ztoolkit_begin,​ "WINXP sp3 Nederlands"​
 +Menu:​Item,​restore_ztoolkit_engels,​ "WINXP sp2 Engels"​
 +Menu:​Separator
 +Menu:​Item,​_top,"​Return to Main Menu"
 +
 +; Maintenance Menu
 +
 +Menu:​Start,​mnu_maint,"​Maintenance Menu","​red"​
 +Menu:​Item,​maint_view_dmi,"​View Workstation DMI information"​
 +Menu:​Item,​maint_clear_zisd,"​Clear ZENworks Image-safe Data"
 +Menu:​Item,​maint_view_zisd,"​View ZENworks Image-safe Data"
 +Menu:​Item,​maint_view_inv,"​View ZENworks inventory"​
 +Menu:​Item,​maint_view_disk,"​View ZENworks disk geometry & partitions"​
 +Menu:​Item,​maint_run_img,"​Run ZENworks imaging engine (img)"
 +Menu:​Separator
 +Menu:​Item,​maint_run_imgf,"​MAKE custom image (NO WARNINGS)"​
 +Menu:​Item,​theend,"​Exit to prompt"​
 +Menu:​Separator
 +Menu:​Item,​_top,"​Return to Main Menu"
 +
 +<<<​cut>>>​
 +
 +; ------------------------------------------------------
 +; Restore ENGL Smart Windows Deployment images
 +; ------------------------------------------------------
 +
 +Label:​restore_ztoolkit_begin
 +
 +; Check hardware was found in lookup file
 +If:​Var,​drivers_image,​eq,""​
 + Dialog:​Ask,"","​This machine type was not found in the lookup file.",​_Ok,​red
 + Menu:​Return
 +End:
 +
 +Set:​COMPUTERNAME,""​
 +; Read the Computername in from ZISD (if it exists)
 +;​Zisd:​Get,​NetBiosName,​ZISD_COMPUTERNAME
 +;​If:​Var,​ZISD_COMPUTERNAME,​ne,""​
 +;​ Set:​COMPUTERNAME,​%ZISD_COMPUTERNAME%
 +;Else:
 +;End:
 +ZISD:Remove
 +
 +; Launch a Form to display detected hardware and select machine type
 +Form:​Start,"​info","​Hardware Detected","​_OkCancel^Ok",​Blue
 +Form:​Item,"​Item1",​StaticText,"​-Manufacturer ​    : ​ %dmi_system_vendor%"​
 +Form:​Item,"​Item2",​StaticText,"​-Model ​           :  %dmi_system_product%"​
 +Form:​Item,"​Item3",​StaticText,"​-Hardware Image   : ​ %drivers_image%"​
 +Form:​Item,"​Item4",​StaticText,"​-Hardware Type    :  %desktop_laptop%"​
 +Form:​Item,"​Item5",​Label,"​Computer Name    :"
 +Form:​Item,"​Item6",​EditBox,"​%COMPUTERNAME%"​
 +Form:​Item,"​item7",​Label,"​Auto Restart after imaging:"​
 +Form:​Item,"​item8",​Radiobuttons,"​Yes","​Yes,​No"​
 +
 +Form:​Display,"​info"​
 +If:​Var,​_Form,​Eq,"​_Cancel"​
 + Menu:​Return
 +End:
 +Set:​Ask_COMPUTERNAME,​%_Info_item6%
 +Set:​AutoRestart,​%_Info_item8%
 +If:​Var,​Ask_COMPUTERNAME,​ne,"​%COMPUTERNAME%"​
 + Set:​COMPUTERNAME,"​%Ask_COMPUTERNAME%"​
 +End:
 +
 +Dialog:​Ask,"",​ "​Warning! All hard disk data on this machine will be erased.\n \nContinue?","​_YesNo",​red
 +If:​Var,​_ask,​eq,"​_No"​
 + Menu:​Return
 +End:
 +
 +Dialog:​Popup,"​Restoring ENGL Smart Windows build process, please wait...",​green
 +Pause:3
 +File:​Run,"​img rp %PROXYADDR% //​%PROXYADDR%/​%images_path%/​winxp-postsp.zmg",​verbose
 +; Uncomment the following line to restore a "​hotfixes"​ add-on image for use with Zdrvpath
 +; File:​Run,"​img rl /​%images_path%/​hotfixes.zmg",​verbose
 +If:​Var,​machine_type,​eq,"​tablet"​
 + File:​Run,"​img rl /​%images_path%/​tablet.zmg",​verbose
 +End:
 +File:​Run,"​img rp %PROXYADDR% //​%PROXYADDR%/​%images_path%/​novcomp.zmg",​verbose
 +File:​Run,"​img rp %PROXYADDR% //​%PROXYADDR%/​%images_path%/​ztoolkit.zmg",​verbose
 +File:​Run,"​img rp %PROXYADDR% //​%PROXYADDR%/​%images_path%/​%drivers_image%",​verbose
 +Pause:2
 +Dialog:​Popupclose
 +; update the information in ZISD
 +Zisd:​Put,​NetBiosName,​%COMPUTERNAME%
 +Zisd:Write
 +If:​Var,​AutoRestart,​eq,"​Yes"​
 + Goto:​reboot
 +End:
 +Menu:Return
 +
 +Label:​restore_ztoolkit_engels
 +
 +; Check hardware was found in lookup file
 +If:​Var,​drivers_image,​eq,""​
 + Dialog:​Ask,"","​This machine type was not found in the lookup file.",​_Ok,​red
 + Menu:​Return
 +End:
 +
 +Set:​COMPUTERNAME,""​
 +; Read the Computername in from ZISD (if it exists)
 +;​Zisd:​Get,​NetBiosName,​ZISD_COMPUTERNAME
 +;​If:​Var,​ZISD_COMPUTERNAME,​ne,""​
 +;​ Set:​COMPUTERNAME,​%ZISD_COMPUTERNAME%
 +;Else:
 +;End:
 +
 +ZISD:Remove
 +
 +; Launch a Form to display detected hardware and select machine type
 +Form:​Start,"​info","​Hardware Detected","​_OkCancel^Ok",​Blue
 +Form:​Item,"​Item1",​StaticText,"​-Manufacturer ​    : ​ %dmi_system_vendor%"​
 +Form:​Item,"​Item2",​StaticText,"​-Model ​           :  %dmi_system_product%"​
 +Form:​Item,"​Item3",​StaticText,"​-Hardware Image   : ​ %drivers_image%"​
 +Form:​Item,"​Item4",​StaticText,"​-Hardware Type    :  %desktop_laptop%"​
 +Form:​Item,"​Item5",​Label,"​Computer Name    :"
 +Form:​Item,"​Item6",​EditBox,"​%COMPUTERNAME%"​
 +Form:​Item,"​item7",​Label,"​Auto Restart after imaging:"​
 +Form:​Item,"​item8",​Radiobuttons,"​Yes","​Yes,​No"​
 +Form:​Display,"​info"​
 +If:​Var,​_Form,​Eq,"​_Cancel"​
 + Menu:​Return
 +End:
 +Set:​Ask_COMPUTERNAME,​%_Info_item6%
 +Set:​AutoRestart,​%_Info_item8%
 +If:​Var,​Ask_COMPUTERNAME,​ne,"​%COMPUTERNAME%"​
 + Set:​COMPUTERNAME,"​%Ask_COMPUTERNAME%"​
 +End:
 +
 +Dialog:​Ask,"",​ "​Warning! All hard disk data on this machine will be erased.\n \nContinue?","​_YesNo",​red
 +If:​Var,​_ask,​eq,"​_No"​
 + Menu:​Return
 +End:
 +
 +Dialog:​Popup,"​Restoring ENGL Smart Windows build process, please wait...",​green
 +Pause:3
 +File:​Run,"​img rp %PROXYADDR% //​%PROXYADDR%/​%images_path%/​winxp-postsp-eng.zmg",​verbose
 +; Uncomment the following line to restore a "​hotfixes"​ add-on image for use with Zdrvpath
 +; File:​Run,"​img rl /​%images_path%/​hotfixes.zmg",​verbose
 +If:​Var,​machine_type,​eq,"​tablet"​
 + File:​Run,"​img rl /​%images_path%/​tablet.zmg",​verbose
 +End:
 +File:​Run,"​img rp %PROXYADDR% //​%PROXYADDR%/​%images_path%/​novcomp.zmg",​verbose
 +File:​Run,"​img rp %PROXYADDR% //​%PROXYADDR%/​%images_path%/​ztoolkit.zmg",​verbose
 +File:​Run,"​img rp %PROXYADDR% //​%PROXYADDR%/​%images_path%/​%drivers_image%",​verbose
 +Pause:2
 +Dialog:​Popupclose
 +; update the information in ZISD
 +Zisd:​Put,​NetBiosName,​%COMPUTERNAME%
 +Zisd:Write
 +If:​Var,​AutoRestart,​eq,"​Yes"​
 + Goto:​reboot
 +End:
 +Menu:Return
 +
 +<<<​cut>>>​
 +</​code>​
 +
 +== Referenties
 +What Is SysPrep?
 +SysPrep is not an imaging utility, but a tool to prepare workstations for imaging. SysPrep prepares the hard disk on a computer so that the disk imaging utility can transfer an image of the hard disk to the other computers.
 +SysPrep is often looked at as a SID generation utility, but is actually far more advanced, providing a great deal of automation and control to the imaging and unattended installation process.
 +
 +De volledige ENGL documentatie is terug te vinden bij: http://​engl.co.uk/​documentation/​imagingtoolkit/​5.1/​index.html
 +
 +{{tag>​zenworks dutch}}
englimaging.txt · Last modified: 2013/04/20 15:05 by sjoerd