SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


groupwise8calendarpublishing
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

groupwise8calendarpublishing [2013/04/23 21:11] (current)
sjoerd created
Line 1: Line 1:
 += GroupWise 8 Calendar Publishing
  
 += Installatie ​
 +Install More Components
 +Install Calendar Publishing Host
 +POA Network Address: 192.168.177.10
 +Calender Publishing port: 7171
 +Apache Web Server voor Netware: Sys:​\Apache2
 +LDAP Server Address: 192.168.177.10:​389
 +Administration Console Authentication Container: ou=usr,​o=shift
 +Administration Console Authentication Group: cn=gwcalpub,​ou=usr,​o=shift
 +Na afloop moet je nog meer dingen configureren:​ \\
 +{{groupwise8pubtodo.jpg}} \\
 +
 += Toevoegen en configureren van de host 
 +Selecteer in consoleone het groupwise systeem object, ga naar Tools -> GroupWise System Operations -> Web Calender Publishing Hosts, en kies voor Add:
 +{{groupwise8addcalpubhost.jpg}} \\
 +Indien je gebruikers wilt toestaan om hun agenda te publiceren op de browse list laat je het desbetreffende vinkje aanstaan, indien je geen browse list of een corporate browse list wil zet je het vinkje uit. Indien je daarvoor kiest kun je per user aangeven dat ze wel hun agenda kunnen publiceren:
 +{{groupwise8useroverride.jpg}} ​ \\
 +N.B. http://​192.168.177.10/​gwcal/​admin is nu de url voor de Calender Publishing Host Administration Web Console
 +N.B. http://​192.168.177.10/​gwcal/​calendar is nu de url van de Calender Browse List
 +Op dit punt moet je de POA herstarten, zodat deze ziet dat er een Calender Publishing host is, en je deze op de POA kunt gaan aanzetten.
 +
 += Aanzetten publishing mogelijkheden per post office ​
 +Selecteer in consoleone het groupwise post office object waar je calender publishing aan wilt zetten, ga naar Tools -> GroupWise Utilities -> Client Options -> Environment -> Calender: \\
 +{{groupwise8poaenablecalpub.jpg}} \\
 +Selecteer de opties die je wilt aanzetten. Zodra je hier mee klaar bent moet je de webserver en tomcat herstarten:
 +<​code>​
 +ap2webdn
 +java -exit
 +---
 +Wait here for about 30 seconds
 +---
 +ap2webup
 +tomcat4
 +</​code>​
 +Na deze commando'​s ga je naar het Logger scherm en wacht je op de volgende melding:
 +<​code>​
 +<​GroupWise Publishing Host> Publishing Servlet is ready for work
 +</​code>  ​
 +Het kan een paar minuten duren voordat je de melding te zien krijgt. ​
 +
 += Aanzetten publishing mogelijkheden per POA 
 +Selecteer in consoleone het groupwise POA object onder een post office die al calender publishing enabled is. Ga vervolgens naar de eigenschappen van de POA: \\
 +{{groupwise8poathreads.jpg}} ​
 +De default //en// het maximum voor het aantal threads is 4. Je kan deze naar beneden bijstellen om resources vrij te maken voor andere processen.
 +
 += Het publiceren van een agenda
 +== Het publiceren
 +Je moet allereerst een persoonlijke agenda aanmaken. Zodra je dit hebt gedaan kun je de agenda publiceren. Doe dit door met de rechtermuisknop op de desbetreffende agenda te klikken: \\
 +{{groupwise8publishcalendar1.jpg}} \\
 +Klik op publish: \\
 +{{groupwise8publishcalendar2.jpg}} \\
 +Vink hier aan dat je de agenda daadwerkelijk wilt publiceren en bepaal of je ook prive items uit de agenda wilt publiceren. Klik vervolgens op "Send Publish Location":​ \\
 +{{groupwise8publishcalendar3.jpg}} \\
 +Geef hier het email adres op van degene aan wie je de agenda wilt publiceren. Indien je gebruik maakt van de browse list is dit op zich niet nodig, aangezien eventuele subscribers daar zelf kunnen aangeven dat zich willen subscriben op de agenda.
 +
 +== Het subscriben
 +Degene aan wie je de mail met de aankondiging hebt gestuurd ontvangt onderstaand mailtje. Ze krijgen de keuze of ze de agenda willen subscriben, importeren of eerst willen bekijken. Bij het importeren wordt de agenda eenmalig ge├»mporteerd en verder niet meer bijgewerkt. \\
 +{{groupwise8publishcalendar4.jpg}} \\
 +Nadat je hebt gekozen voor subscribe krijg je nog de gelegenheid om op te geven hoe vaak de agenda moet worden bijgewerkt: \\
 +{{groupwise8publishcalendar5.jpg}} \\
 +Uiteindelijk levert dit de volgende agenda op. \\
 +{{groupwise8publishcalendar6.jpg}} \\
 +Je kunt aangeven of de agende in de hoofdagenda te zien is en in welke kleur: \\
 +{{groupwise8publishcalendar8.jpg}} \\
 +
 +=== Browse list
 +Dit is de browse list, wat een alternatieve manier geeft om te subscriben op agenda'​s:​ \\
 +{{groupwise8publishcalendar7.jpg}} \\
 +
 +== Subscribe een iCal agenda
 +Op internet worden diverse iCal agenda'​s aangeboden, onder andere op www.icalshare.com. Ook deze agenda'​s kun je in de GroupWise 8 Client zetten: \\
 +{{groupwise8subscribecalendar1.jpg}} \\
 +Klik op subscribe en je krijgt weer de gelegenheid om de bijwerk frequentie in te stellen: \\
 +{{groupwise8subscribecalendar2.jpg}} \\
 +En dat geeft uiteindelijk dan weer een resultaat: \\
 +{{groupwise8subscribecalendar3.jpg}} \\
 +Je ziet dat beide agenda'​s in het overzicht te zien zijn. 
 +
 +== More information
 +See this article on publishing your users Free Busy information:​ [[groupwise8internetfreebusy]] ​
 +
 +{{tag>​groupwise dutch}}
groupwise8calendarpublishing.txt ┬Ě Last modified: 2013/04/23 21:11 by sjoerd