SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


groupwisehighsecurity
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
groupwisehighsecurity [2013/04/30 14:24]
sjoerd [Intruder detection]
groupwisehighsecurity [2013/04/30 14:25] (current)
sjoerd [Open relay]
Line 67: Line 67:
 == Open relay == Open relay
 Bron (en doorklikken naar Enabling SMTP Relaying): http://​www.novell.com/​documentation/​gw65/​index.html?​page=/​documentation/​gw65/​gw65_admin/​data/​a2zi22h.html ​ Bron (en doorklikken naar Enabling SMTP Relaying): http://​www.novell.com/​documentation/​gw65/​index.html?​page=/​documentation/​gw65/​gw65_admin/​data/​a2zi22h.html ​
-In groupwise zit een open relay beveiliging. Om deze aan te zetten ga je naar de GWIA. Dit is namelijk de agent die de email van en naar internet bezorgd. Zoals je hieronder kunt zien ga je naar Access Control en vervolgens naar SMTP Relay Settings. Klik Prevent message relaying aan en klik OK. Ook kun je exceptions configureren. +In groupwise zit een open relay beveiliging. Om deze aan te zetten ga je naar de GWIA. Dit is namelijk de agent die de email van en naar internet bezorgd. Zoals je hieronder kunt zien ga je naar Access Control en vervolgens naar SMTP Relay Settings. Klik Prevent message relaying aan en klik OK. Ook kun je exceptions configureren. ​\\ 
-{{openrelay.jpg}}+{{openrelay.jpg}} ​\\
 Een andere heel belangrijke beveiligings instelling die je hier zit is de bepaling van de maximale grootte van uitgaande en inkomende email. Door het aanvinken van “Prevent messages larger than” vakje kun je voorkomen dat je groupwise systeem volslipt met zeer grote bestanden. Een andere heel belangrijke beveiligings instelling die je hier zit is de bepaling van de maximale grootte van uitgaande en inkomende email. Door het aanvinken van “Prevent messages larger than” vakje kun je voorkomen dat je groupwise systeem volslipt met zeer grote bestanden.
  
groupwisehighsecurity.txt · Last modified: 2013/04/30 14:25 by sjoerd