SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


groupwiseperformance
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

groupwiseperformance [2013/04/23 21:49]
sjoerd created
groupwiseperformance [2013/04/24 08:50] (current)
sjoerd
Line 89: Line 89:
 Voor elke gebruiker die daarbij komt moet je 10 MB schijfruimte rekenen. Per 100 extra gebruikers moet je ook nog eens rekenen op 100 MB extra RAM. Voor elke gebruiker die daarbij komt moet je 10 MB schijfruimte rekenen. Per 100 extra gebruikers moet je ook nog eens rekenen op 100 MB extra RAM.
 === Threads === Threads
-Threads zijn in te stellen in de eigenschappen van de POA op het subtabblad agent settings: +Threads zijn in te stellen in de eigenschappen van de POA op het subtabblad agent settings: ​\\ 
-{{threads.jpg}} ​+{{threads.jpg}} ​\\
 **Message Handler Threads (Message Worker Threads in POA HTTP console):** Dit is het aantal threads wat de POA mag gebruiken om berichten af te handelen. De standaardwaarde is 8, en mag worden opgeschroefd tot aan 30. Novell raad aan om het met waarden van ongeveer 2-5 te vermeerderen en te verminderen,​ aangezien dit ten koste gaat van andere processen die op de server draaien. **Message Handler Threads (Message Worker Threads in POA HTTP console):** Dit is het aantal threads wat de POA mag gebruiken om berichten af te handelen. De standaardwaarde is 8, en mag worden opgeschroefd tot aan 30. Novell raad aan om het met waarden van ongeveer 2-5 te vermeerderen en te verminderen,​ aangezien dit ten koste gaat van andere processen die op de server draaien.
 **TCP Handler Threads (C/S Handler Threads in POA HTTP console):** Dit zijn het aantal threads wat de POA mag gebruiken om gebruiker verzoeken af te handelen. Aangeraden wordt om 1 thread per 20 gebruikers te hebben. De standaardwaarde van 6 is dus bedoeld voor een postkantoor van ongeveer 120 gebruikers. Indien de POA erg traag wordt en er pending requests zijn kun je deze waarde verhogen. De POA kan deze waarde zelf verhogen indien het aantal verzoeken te hoog wordt, echter alleen als de CPU utilization onder het percentage blijft opgegeven bij CPU Utilization (NLM). Hij zal dit ook zelf terugzetten naar de opgegeven waarde zodra het weer rustig is. Hoe vaak dit voorkomt kun je in het HTTP console vinden onder Client/​Server Pending Requests History. ​ **TCP Handler Threads (C/S Handler Threads in POA HTTP console):** Dit zijn het aantal threads wat de POA mag gebruiken om gebruiker verzoeken af te handelen. Aangeraden wordt om 1 thread per 20 gebruikers te hebben. De standaardwaarde van 6 is dus bedoeld voor een postkantoor van ongeveer 120 gebruikers. Indien de POA erg traag wordt en er pending requests zijn kun je deze waarde verhogen. De POA kan deze waarde zelf verhogen indien het aantal verzoeken te hoog wordt, echter alleen als de CPU utilization onder het percentage blijft opgegeven bij CPU Utilization (NLM). Hij zal dit ook zelf terugzetten naar de opgegeven waarde zodra het weer rustig is. Hoe vaak dit voorkomt kun je in het HTTP console vinden onder Client/​Server Pending Requests History. ​
Line 117: Line 117:
 === E-mail grootte === E-mail grootte
 Iets wat er eigenlijk wel een beetje ondervalt is het beperken van de grootte van de e-mailberichten die gebruikers kunnen versturen en ontvangen. Bedenk wel dat je hiermee de dienstverlening naar je gebruikers toe flink verlaagt. Hieronder een overzicht waar en hoe je de grootte van je email berichten kunt beperken. Iets wat er eigenlijk wel een beetje ondervalt is het beperken van de grootte van de e-mailberichten die gebruikers kunnen versturen en ontvangen. Bedenk wel dat je hiermee de dienstverlening naar je gebruikers toe flink verlaagt. Hieronder een overzicht waar en hoe je de grootte van je email berichten kunt beperken.
-**Binnen het postkantoor:​** consoleone -> Selecteer een domein, postkantoor of gebruiker -> ga naar de client options binnen de groupwise utilities. Kies vervolgens voor Send en dan Disk Space Management.  +**Binnen het postkantoor:​** consoleone -> Selecteer een domein, postkantoor of gebruiker -> ga naar de client options binnen de groupwise utilities. Kies vervolgens voor Send en dan Disk Space Management. ​\\ 
-{{maxsize1.jpg}} ​+{{maxsize1.jpg}} ​\\
 Je kunt hier ook gelijk de grootte van de mailbox en een waarschuwingsniveau instellen. ​ Je kunt hier ook gelijk de grootte van de mailbox en een waarschuwingsniveau instellen. ​
-**Tussen postkantoren:​** Ga naar de link configuratie van je postkantoor en dubbelklik de link in het nieuwe scherm wat je krijgt. Je krijgt dan onderstaand scherm waarin je ook weer een berichtenlimiet kunt zetten: +**Tussen postkantoren:​** Ga naar de link configuratie van je postkantoor en dubbelklik de link in het nieuwe scherm wat je krijgt. Je krijgt dan onderstaand scherm waarin je ook weer een berichtenlimiet kunt zetten: ​\\ 
-{{maxsize2.jpg}}  +{{maxsize2.jpg}} ​\\ 
-**Tussen domeins:** Ga naar de link configuratie van je domein en dubbelklik de link in het nieuwe scherm wat je krijgt. Zie verder onderstaand scherm: +**Tussen domeins:** Ga naar de link configuratie van je domein en dubbelklik de link in het nieuwe scherm wat je krijgt. Zie verder onderstaand scherm: ​\\ 
-{{maxsize3.jpg}}  +{{maxsize3.jpg}} ​\\ 
-**Van groupwise naar internet:** Je hebt twee manieren om deze te configureren. De makkelijkste wijze is in het GWIA object naar het volgende scherm te gaan: +**Van groupwise naar internet:** Je hebt twee manieren om deze te configureren. De makkelijkste wijze is in het GWIA object naar het volgende scherm te gaan: \\ 
-{{maxsize4.jpg}} ​+{{maxsize4.jpg}} ​\\
 Je kunt echter ook gebruik maken van access control classes, voor het geval je bepaalde gebruikers bepaalde rechten wilt geven, of het gebruik van IMAP en POP3 wilt beperken, of verschillende regels voor binnenkomende en uitgaande mail wilt hanteren. Denk echter wel aan de volgende waarschuwing:​ Je kunt echter ook gebruik maken van access control classes, voor het geval je bepaalde gebruikers bepaalde rechten wilt geven, of het gebruik van IMAP en POP3 wilt beperken, of verschillende regels voor binnenkomende en uitgaande mail wilt hanteren. Denk echter wel aan de volgende waarschuwing:​
 * IMPORTANT: The Internet Agent uses the message size limit set for the default class of service as the maximum incoming message size for your groupwise system. Therefore, you should set the message size for the default class of service to accommodate the largest message that you want to allow into your groupwise system. As needed, you can then create other classes of service with smaller message size limits to restrict the size of incoming messages for selected users, distribution lists, post offices, or domain. * IMPORTANT: The Internet Agent uses the message size limit set for the default class of service as the maximum incoming message size for your groupwise system. Therefore, you should set the message size for the default class of service to accommodate the largest message that you want to allow into your groupwise system. As needed, you can then create other classes of service with smaller message size limits to restrict the size of incoming messages for selected users, distribution lists, post offices, or domain.
groupwiseperformance.txt · Last modified: 2013/04/24 08:50 by sjoerd