SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


nssrights
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nssrights [2013/04/30 14:35] (current)
sjoerd created
Line 1: Line 1:
 += NSS Rights =
 +== Mogelijke Directory en File Rights ==
 +|**Directory & File Rights** | |
 +|Supervisor [S] |Kan niet gefilterd worden door een IRF |
 +|Read [R] | |
 +|Write [W] | |
 +|Create [C] |Geeft ook het recht om bestaande bestanden te salvagen |
 +|Erase [E] | |
 +|Modify [M] |Naam en attributen aanpassen |
 +|File Scan [F] | |
 +|Access Control [A] |Gebruiker kan rechten uitdelen en of veranderen |
  
 +|**File Attributes** | |
 +|Archive Needed [A]| |
 +|Can't Compress [Cc] |Wordt automatisch gezet indien het geen zin heeft om te compressen|
 +|Compressed [Co] |Wordt automatisch gezet|
 +|Copy Inhibit [Ci] |Voorkomt dat Apple gebruikers kunnen kopiëren|
 +|Delete Inhibit [Di] |Ook voor directories|
 +|Don't Compress [Dc] |Ook voor directories|
 +|Don't Migrate [Dm] |Ook voor directories|
 +|Don't Suballocate [Ds]| |
 +|Execute Only [X] |Zie Ci, eenmaal gezet kan het er niet meer vanaf|
 +|Hidden [H] |Ook voor directories|
 +|Immediate Compress [Ic] |Ook voor directories|
 +|Index [I] |Wordt automatisch gezet|
 +|Migrated [M] |Het bestand staat op een ander storage device|
 +|Normal [N] |Ook voor directories|
 +|Purge [P] |Ook voor directories|
 +|Read Only [Ro]| |
 +|Read Write [Rw]| |
 +|Rename Inhibit [Ri] |Ook voor directories|
 +|Shareable [Sh]| |
 +|System [Sy] |Ook voor directories|
 +|Transactional [T] |Wijzigingen worden beschermd door TTS, of geheel doorgevoerd,​ of geheel niet|
 +
 +== IRF: Inheritance Right Filter ==
 +Maakt het mogelijk om rechten die geërfd worden te blokkeren.
 +De enige uitzondering is het Supervisor Rights. Deze kan niet geblokkeerd worden.
 +Door de IRF aan te zetten blokkeer je het recht, dus met het vinkje uit houdt de inheritance op.
 +> C1 help:
 +> To block a right, deselect its check box. To let a right flow through, select its check box. The Supervisor right cannot be blocked. The other check boxes are disabled if you don't effectively have the Supervisor or Access Control right to this file or folder.
 +
 +== Rechten toepassingen ==
 +|**Supervisor** |**Rechten beheren**|Supervisor,​ Read, Write, Create, Erase, Modify, File Scan, Access Control |
 +|**Moderator** |**Attributes,​ quotas, data**|Read,​ Write, Create, Erase, Modify, File Scan |
 +|**Lezen** | |Read, File Scan (default) |
 +
 +{{tag>​storage security dutch}}
nssrights.txt · Last modified: 2013/04/30 14:35 by sjoerd