SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


onderhoudsaankondiging
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

onderhoudsaankondiging [2013/05/11 15:33] (current)
sjoerd created
Line 1: Line 1:
 += Template Maintenance Notice ​
 +Filled in for a GroupWise version upgrade.
  
 +== Start Nederlands
 +Onderhoud mededeling:
 +Datum: Donderdag 1 januari 2009
 +Tijd: 18:00 uur
 +Wat: Upgrade backend GroupWise omgeving
 +Offline: GroupWise, e-mail, blackberry ​
 +Verwachtte eind tijd: 22:00 uur
 +Extra info:
 +Aangezien het onderhoud van afgelopen maandag succesvol is verlopen zal nu donderdag 1 januari GroupWise worden geüpgraded naar de nieuwste versie. Dit zal direct invloed hebben op WebAccess gebruikers. Voor deze gebruikers zal voorafgaand aan de upgrade een "​what'​s new list" worden gepubliceerd op de wiki. Verder geldt voor alle gebruikers (dus ook die de lokale GroupWise client gebruiken) dat het wachtwoord voortaan gelijk is aan het Novell netwerk wachtwoord. Je hebt vanaf 1 januari dus nog maar één wachtwoord voor zowel GroupWise als Novell. Indien je hier meer informatie over wilt kan je contact opnemen met DIA door te antwoorden op deze email. ​
 +De nieuwe GroupWise Client zal eerst worden getest door DIA, en kort na de upgrade beschikbaar worden gesteld aan alle medewerkers.
 +
 +Sorry voor het ongemak.
 +
 +Met vriendelijke groet,
 +Automatisering
 +
 +== Start English
 +Maintenance notice:
 +Date: Thursday 1 January 2009
 +Time: 18:00 o'​clock
 +What: Groupwise backend upgrade
 +Offline: GroupWise, e-mail, blackberry
 +Expected end time: 22:00 o'​clock
 +Additional info:
 +Since maintenance last Monday was a success the next step is upgrading to the latest version which will be done Thursday 1 January. WebAccess users will notice some changes immediately,​ so we will publish a "​what'​s new list" on the wiki prior to the upgrade. Another change for all users (including the ones using the local GroupWise client) is that the GroupWise password will be equal to the one you're using to log into the Novell network. So, after 1 January you'll only have one password for both GroupWise and Novell. If you want more information about this you can contact DIA by replying to this email.
 +The new GroupWise client will first be tested by DIA, and shortly after the upgrade be made available to all employees.
 +
 +We apologize for the inconvenience.
 +
 +Kind regards,
 +IT-department
 +
 +{{tag>​itmanagement dutch}}
onderhoudsaankondiging.txt · Last modified: 2013/05/11 15:33 by sjoerd