SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


Sidebar

Sponsor:

Would you like to sponsor this site?
Or buy me a beer?:


Recently Changed Pages:

View All Pages
View All Q Pages


View All Tags


Sign up for Q to post comments.

WIKI Disclaimer: As with most other things on the Internet, the content on this wiki is not supported. It was contributed by me and is published “as is”. It has worked for me, and might work for you.
Also note that any view or statement expressed anywhere on this site are strictly mine and not the opinions or views of my employer.


Terms And Conditions for Q users


Pages with comments

PageDateDiscussionTags
2019/06/22 10:36 1 Comment
2019/03/15 16:02 1 Comment
2019/03/15 16:02 1 Comment
2019/03/15 16:02 3 Comments
2017/04/20 15:28 1 Comment
2017/04/20 15:23 1 Comment
2017/04/19 14:44 1 Comment
2017/04/17 20:10 1 Comment
2017/04/17 20:07 1 Comment
2017/04/17 19:58 1 Comment
2017/04/17 19:52 1 Comment

View All Comments

opensuseotap

Maak een OTAP omgeving met OpenSUSE

Samenvatting

Wat is een OTAP omgeving? De afkorting OTAP staat voor Ontwikkeling Test Acceptatie en Productie. Het is een veelgebruikte afkorting in de ICT en geeft een pad aan dat wordt doorlopen tijdens bijvoorbeeld softwareontwikkeling. Het pad dat wordt doorlopen is als volgt: Een programma of component wordt eerst ontwikkeld of geïnstalleerd in de Ontwikkelomgeving. Als de programmeur denkt klaar te zijn wordt het gekopieerd naar de Testomgeving. Daar kan gecontroleerd worden of het programma of component naar behoren werkt en of het goed kan communiceren met zijn omgeving. Als het goed is bevonden wordt het gekopieerd naar de Acceptatieomgeving. Dit is een omgeving waar een klant in kan kijken maar waar normaal gesproken geen gebruikers bij kunnen. De klant kan dan beoordelen of aan zijn eisen en specificaties is voldaan. Indien de klant het programma of component goedkeurt wordt het gekopieerd naar de Productieomgeving waar het gebruikt kan worden door alle gebruikers van het systeem. OTAP omgevingen worden niet alleen gebruikt voor software ontwikkeling, maar ook om grote implementaties van services te testen. Dit document is gebaseerd op de ervaringen bij een dergelijk project. In dit document wordt beschreven hoe je openSUSE 10.2 en vmware workstation 5.5 kunt gebruiken om zo'n omgeving in te richten. Het document is vooral bedoeld voor beheerders die grotendeels wel weten waar ze mee bezig zijn, en dient dan ook meer als leidraad over waar je rekening mee dient te houden in een OTAP omgeving. bronnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/OTAP
http://www.opensuse.org/
http://www.vmware.com/

Installatie Opstarten

De installatie wil je uiteraard op afstand doen, en je wilt zeker weten dat je de nieuwste versie van openSUSE hebt. Zodoende kun je het beste ervoor kiezen om een internet installatie uit te voeren en gebruik te maken van VNC (of SSL, maar dat wordt hier niet behandeld). De internet installatie iso die je kunt downloaden om de hardware mee op te starten heet openSUSE-10.2-GM-i386-mini.iso. Zie de bronnen voor een overzicht van de mirrors. Als je de hardware opstart met de (gebrande) cd kom je in een opstart scherm om je type installatie te bepalen. Alhoewel je de installatie gewoon kunt beginnen door de installatie source (F4) in te stellen op HTTP of FTP en de vragen kan beantwoorden kun je beter gebruik maken van de boot opties. Dit is sneller en de enige manier om de installatie per VNC uit te kunnen voeren. Geef bij de boot opties de volgende parameters op, gescheiden door een spatie:

 • usevnc=1
 • vncpassword=12345678 (minimaal 8 karakters)
 • install=ftp://134.76.12.5/pub/opensuse/distribution/10.2/repo/oss (kijk bij de bronnen voor evt andere mirrors)
 • hostip=192.168.1.1 (IP adres van de host)
 • netmask=255.255.255.0
 • gateway=192.168.1.254
 • proxy=192.168.1.254 (alleen indien je een proxy gebruikt)
 • proxyport=8080

De installatie wordt nu gedownload, deze is ongeveer 70 MB dus geef hem wat tijd. Zodra de download klaar is wordt de normale installatie gestart zoals ook bij een CD/DVD installatie. Bronnen: Mirrors: http://en.opensuse.org/Mirrors_Released_Version Internet installatie: http://en.opensuse.org/INSTALL_Internet Installatie parameters: http://en.opensuse.org/Linuxrc NB: Door 'en' te vervangen door 'nl' krijg je de links in het Nederlands.

Installatie Voortgang

Op het scherm van de monitor krijg je op gegeven moment de melding op welke manieren je de installatie remote kunt uitvoeren. Met behulp van VNC is dit uiteraard behoorlijk simpel. Start een VNC client (zie bronnen) of een java enabled browser, bijvoorbeeld Firefox (zie bronnen). Binnen de vnc client kun je als adres het host IP adres opgeven gevolgd door ':1'. In een browser moet je het host IP adres opgeven gevolgd door ':5801'. Tijdens de installatie krijg je voortdurend vragen over de inrichting van openSUSE. Het beste is om alle instellingen default te houden. Dat is het makkelijkst overdraagbaar, en het simpelst. Iets waar je wel over na moet denken is de partitionering. Omdat je bezig ben met een testomgeving (je productieomgeving bestaat immers al) is simpelheid troef. Zodoende is een SWAP partitie van 2 maal je RAM en de rest in 1 grootte partitie waarschijnlijk je beste keuze. Uiteraard kun je dit ook aanpassen naar je eigen voorkeuren, als je maar rekening houdt dat de meeste schijfruimte beschikbaar moet zijn voor /home. Bij het aanmaken van een standaard gebruiker mag je ook iets niet vergeten. Alhoewel je ook met de root gebruiker kunt werken wordt dit vanuit de linux architectuur niet aangeraden en je wordt dan ook vriendelijk verzocht om een gebruiker aan te maken. Gezien de omgeving die je aan het maken ben is het aan te raden om de gebruiker een naam te geven als 'automatisering' of iets dergelijks. Het is verder heel belangrijk om het vinkje aan te zetten bij autologin. Dit is belangrijk omdat je na een herstart van de hardware graag verder wil werken zonder eerst naar de hardware toe te moeten gaan om in te loggen en de sessie te starten. Voor wat betreft wachtwoorden, gebruik geen wachtwoorden die ook gebruikt worden in je productieomgeving. Het valt namelijk aan te nemen dat externen of gebruikers deze wachtwoorden zullen moeten gebruiken om te testen en of te accepteren. Aan het eind van de installatie krijg je de gelegenheid om de installatie af te configureren. Dit moet je gelijk doen, anders zul je alsnog naar de hardware toe moeten gaan om remote toegang toe te laten. De volgende wijzigingen moet je maken:

 • Firewall uitzetten
 • VNC Remote Administration uitschakelen
 • Remote Desktop inschakelen
 • Indien benodigd de systeem proxy inschakelen

De reden dat de firewall uitmoet is dat deze standaard aanstaat en zelfs SSH niet doorlaat. VNC moet uit omdat deze gebruik maakt van sessies die weer niet samen werken met het gebruik van vmware. Als je een VM start in een VNC sessie en je sluit de sessie af worden gelijk alle processen gekilled. Het aanzetten van remote desktop voorkomt dit gedrag. De standaard gebruiker wordt automatisch ingelogd en vervolgens kan iedereen deze sessie overnemen. Dit kan tegelijkertijd zodat je met verschillende mensen tegelijkertijd aan verschillende virtuele machines kan werken. Remote desktop heeft de mogelijkheid om een wachtwoord in te stellen. Of je dit doet moet je laten afhangen van je omgeving. Bronnen: VNC client: http://www.realvnc.com/download.html Firefox: http://www.mozilla-europe.org/nl/products/firefox/

Installatie Afronden

Na afloop van de installatie wordt de hardware herstart en de standaard gebruiker wordt automatisch ingelogd. Je kan de installatie weer overnemen met een VNC client, maar nu zonder ':1' na het host IP adres. Je moet wel inloggen met het wachtwoord wat je hebt opgegeven bij het aanmaken van de standaard gebruiker. Alhoewel je nu een werkend systeem hebt ben je nog niet helemaal klaar. Om VMware workstation goed te kunnen installeren en de gebruikersvriendelijkheid nog een beetje te verhogen moet je nog een aantal aanpassingen maken. Software installeren: Ga naar Yast en vervolgens Software Management. Om Yast op te mogen starten moet je het root wachtwoord opgeven. Installeer de volgende software pakketten:

 • findutils-locate
 • kernel-source
 • gcc
 • gcc-c++

Hierna controleer je de dependencies en als alles goed is installeer je de pakketten. Software aanpassen: Ga binnen Yast naar System en dan sysconfig editor. Pas bij applications → locate → RUN_UPDATEDB_AS aan dat de dagelijkse database update wordt uitgevoerd door root (dit is niet verplicht, zeker niet omdat sommige mensen dit zien als een security risk).

VMware Workstation Installatie

De installatie van vmware workstation moet lokaal geschieden (via ssh krijg je een foutmelding en wordt de installatie afgebroken) maar omdat met de remote desktop niet wordt gezien dat je remote zit kan dat wel. De installatie hieronder beschreven is van vmware workstation 5.5.4, build 44386, de compressed tar archive versie. De installatie dient uitgevoerd te worden als root, dus om te beginnen start je een terminal op, bijvoorbeeld xterm. Voer de volgende stappen uit:

 • su root (en geef het root ww op)
 • tar -xzf <bestandsnaam>

cd in de nieuwe directory

 • ./vmware-install.pl

Beantwoord de vragen aan de hand van je eigen wensen en omgeving. Houdt rekening met de volgende twee items: Geef als lokatie van de binaries en libraries /usr/local/* op. Dus bijvoorbeeld /usr/local/bin en /usr/local/lib. Soms krijg je een ander soort scherm, bijvoorbeeld voor het lezen van de EULA, hier kun je uitkomen door op q te drukken. Geef als lokatie voor je vms de volgende directory op: /home/<standaardgebruiker>/vmware. Zo weet je zeker dat je voldoende rechten hebt. vmware workstation kun je opstarten door naar het programma's menu te gaan en te kijken onder 'new applications'. Voordat je vms kunt opstarten zul je eerst een licentiecode moeten opgeven. Evaluatie codes zijn 30 dagen geldig en zijn aan te vragen op de website (zie bronnen). Indien je bij het benaderen van het bestandssysteem vanuit vmware de melding krijgt 'VFS error: invalid parameters' dien je de volgende stappen uit te voeren: Perform the following steps as root:

cd /usr/local/lib/vmware/lib
mv libpng12.so.0 libpng12.so.0.old
ln -sf /usr/lib/libpng12.so.0
mv libgcc_s.so.1 libgcc_s.so.1.old
ln -sf /lib/libgcc_s.so.1 

Hierna ben je klaar om vms aan te maken en dus om je testomgeving in te richten. Bronnen: Vmware workstation: http://www.vmware.com/download/ws/ws5.html Vmware workstation evaluatie: http://www.vmware.com/download/ws/eval.html

Overige informatie

Handige commando's op linux:

df Geeft een overzicht van de hoeveelheid schijfruimte in gebruik op de verschillende partities.
id Laat zien als welke gebruiker je op dat moment aan het werk bent.
rpm -aq Laat zien welke pakketten geïnstalleerd zijn. Met behulp van grep kun je de output filteren (rpm -aq /| grep locate).
sudo Door er een commando achter te zetten kun je 1 commando uitvoeren als root.
pwd Laat zien in welke directory je aan het werk bent.
You could leave a comment if you were logged in.
opensuseotap.txt · Last modified: 2013/04/20 13:13 by sjoerd