SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


opensuseotap
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

opensuseotap [2013/04/20 13:13]
sjoerd created
opensuseotap [2013/04/20 13:13] (current)
sjoerd
Line 5: Line 5:
 In dit document wordt beschreven hoe je openSUSE 10.2 en vmware workstation 5.5 kunt gebruiken om zo'n omgeving in te richten. Het document is vooral bedoeld voor beheerders die grotendeels wel weten waar ze mee bezig zijn, en dient dan ook meer als leidraad over waar je rekening mee dient te houden in een OTAP omgeving. In dit document wordt beschreven hoe je openSUSE 10.2 en vmware workstation 5.5 kunt gebruiken om zo'n omgeving in te richten. Het document is vooral bedoeld voor beheerders die grotendeels wel weten waar ze mee bezig zijn, en dient dan ook meer als leidraad over waar je rekening mee dient te houden in een OTAP omgeving.
 bronnen: bronnen:
-http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​OTAP  +http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​OTAP ​\\ 
-http://​www.opensuse.org/​  +http://​www.opensuse.org/ ​\\ 
-http://​www.vmware.com/ ​+http://​www.vmware.com/ ​\\
  
 == Installatie Opstarten == == Installatie Opstarten ==
opensuseotap.txt · Last modified: 2013/04/20 13:13 by sjoerd