SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


projectplanklein
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projectplanklein [2013/05/11 15:26] (current)
sjoerd created
Line 1: Line 1:
 += Project Plan Klein
 +== Inleiding
 +Ik heb in mijn carrière al een flink aantal kleinere en een kleiner aantal grotere projecten gedaan. Tot nu toe eigenlijk altijd binnen tijd, en indien er gewerkt werd met budgetten ook binnen budget. In 2004 heb ik samen met een toenmalige collega een aantal projecten opgezet, en de methode die we toen gebruikten/​bedachten gebruik ik nu nog steeds. Dit artikel is bedoeld om een leidraad te geven voor kleine projecten, en dan met name met betrekking tot de kantoor automatisering. Deze projecten kunnen qua duur verschillen van enkele dagen tot enkele maanden maar niet veel langer. Indien een project langer dan een paar maanden gaat duren is dit waarschijnlijk geen goede methode meer, je zou dan kunnen gaan kijken naar bijvoorbeeld de project methodiek van Prince2. Een voordeel van deze leidraad is dat de kans dat bijzaken over het hoofd worden gezien wat kleiner is. Hiermee bedoel ik bijvoorbeeld dat het toevoegen van één server aan een serverruimte ook een reden is om te kijken of de koeling en stroom voorziening nog adequaat is. Alles bij elkaar krijg je een handige checklist die je zeer snel kunt omvormen tot een projectplan. ​
  
 +Nog even de definitie van een project:
 +**Een project is een tijdelijk geheel van activiteiten met als doel het creëren van een uniek product of service, binnen gestelde condities als tijd en middelen.**
 +Wat voor mij een project onderscheidt van operationele werkzaamheden is dat een project een einddatum heeft, al dan niet bekend. Een project zal nooit oneindig doorgaan. Wat een project verder onderscheidt is dat het een uniek "​iets"​ oplevert. Het mag nog niet bestaan in de permanente organisatie waarvoor het wordt opgeleverd.
 +== Gebruik
 +Deze checklist is vrij om te gebruiken. Bedenk wel dat er algemene voorwaarden gelden zoals die ook worden genoemd in de disclaimer. ​
 +== Projectplan template
 +
 +==== Projectplan <naam organisatie>​ <naam uniek iets>
 +|Start datum |7 oktober 2008 |
 +|Versie datum |7 oktober 2008 |
 +|Auteur |Sjoerd Hooft |
 +|Versie |0.1.0 |
 +|Status |Concept / Definitief |
 +==== Wens en situatie
 +Beschrijf de huidige situatie vanuit een objectief standpunt. Benoem de feiten, en ga niet te diep in op de techniek. Technische termen zijn prima, ip adressen zijn te gedetailleerd. Probeer alleen relevante informatie te noemen zodat een overzicht wordt gevormd van de huidige situatie.
 +Beschrijf de wens zo letterlijk mogelijk. Indien schriftelijk ontvangen kan je deze letterlijk overnemen. Controleer of de wens goed is geformuleerd. Binnen de kantoor automatisering is de kans dat een wens niet goed is beschreven wat kleiner maar nog steeds aanwezig. Zo is de wens "Het invoeren van groupwise."​ niet goed als de wens eigenlijk is "Het invoeren van een mail en communicatiesysteem wat gebruik van PDAs mogelijk maakt. " De foutieve wens is slechts de invulling van de achterliggende wens. Wellicht zijn er andere systemen die ook of beter voldoen aan de wensen van de klant. ​
 +==== Invulling
 +Beschrijf hier hoe je de wens van de klant in gaat vullen. Hier is een lijst van mogelijke trajecten die opgestart kunnen worden:
 +* Productkeuze traject
 +* Technische invulling met vermelding van aanvullende technische details indien relevant
 +* Vermeld waarmee het project opgeleverd gaat worden:
 +** Installatie documentatie
 +** Gebruik procedures
 +** Beheer procedures
 +*** Systeem onderhoud
 +*** Helpdesk procedures
 +*** Escalatiepaden
 +** Aanpassing bestaande documentatie zoals:
 +*** Netwerk tekeningen
 +*** Ip plannen
 +*** Garantie, leveranciers en licentie overzichten
 +*** Wachtwoorden overzicht ​
 +*** Monitoring procedures
 +* Opruimen / opzeggen / afvoeren / bijwerken van de CMDB van
 +** vervangen hardware
 +** software
 +** diensten
 +==== Uren
 +Het complete project zal ongeveer xx uur in beslag nemen. Deze uren zijn als volgt opgebouwd:
 +|^ Activiteit ^ Aantal uur |
 +|**Activiteit 1** |xx uur |
 +|Subactiviteit 1.1 |xx uur |
 +|Subactiviteit 1.2 |xx uur |
 +|**Activiteit 2** |xx uur |
 +|**Activiteit 3** |xx uur |
 +|Subactiviteit 3.1 |xx uur |
 +|Subactiviteit 3.2 |xx uur |
 +|Subactiviteit 3.3 |xx uur |
 +|**Activiteit 4** |xx uur |
 +|Subactiviteit 4.1 |xx uur |
 +|**Documentatie schrijven - gebruik en beheer procedures** |4 uur |
 +|Netwerk tekeningen bijwerken |1 uur |
 +|Ip plan bijwerken |0,5 uur |
 +|**Totaal:​** |xx uur |
 +
 +==== Benodigde hardware, software, gegevens en diensten
 +**Hardware**
 +Een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de hardware die je nodig hebt, eventueel met prijs. Houd rekening met een onderhoudscontract en benoem dat expliciet.
 +**Software**
 +Een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de software die je nodig hebt, waar deze vandaan te halen en of deze al aanwezig is. Benoem eventueel de installatie media zodat je een checklist krijgt.
 +**Gegevens**
 +Denk hierbij aan contactgegevens voor leveranciers,​ netwerk gegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden.
 +**Diensten**
 +Houd rekening met de benodigde capaciteit voor je project:
 +* Netwerk belasting
 +* Internet lijnen en firewalls
 +* Monitoring
 +* CPU, RAM en diskgrootte (in geval van virtuele machines)
 +* Koeling serverruimte
 +* (Backup) Stroomvoorziening
 +* Backup en antivirus
 +* Helpdesk capaciteit, bijvoorbeeld vlak na een oplevering
 +* Inzetten van externe partijen
 +==== Randvoorwaarden
 +Benoem de randvoorwaarden die het project kent. Veel voorkomende randvoorwaarden zoals een werkplek is waarschijnlijk niet nodig om te benoemen. Waar je mogelijk wel rekening mee moet houden zijn de volgende onderwerpen:​
 +* Down time
 +** Diensten
 +** Internet
 +** Servers
 +* Beschikbaarheid gebouwen buiten kantoortijd
 +* Gevolgen indien wordt besloten van verouderde hardware en of software gebruik te maken
 +==== Communicatie
 +Benoem wie verantwoordelijk is voor de communicatie betreffende de volgende onderwerpen:​
 +* Directie / Bestuur / Opdrachtgever
 +* Informeren eind gebruikers
 +* Leveranciers
 +* Projectvoortgang
 +
 +{{tag>​itmanagement dutch}}
projectplanklein.txt · Last modified: 2013/05/11 15:26 by sjoerd