SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


Sidebar

Sponsor:

Would you like to sponsor this site?
Or buy me a beer?:


Recently Changed Pages:

View All Pages
View All Q Pages


View All Tags


Sign up for Q to post comments.

WIKI Disclaimer: As with most other things on the Internet, the content on this wiki is not supported. It was contributed by me and is published “as is”. It has worked for me, and might work for you.
Also note that any view or statement expressed anywhere on this site are strictly mine and not the opinions or views of my employer.


Terms And Conditions for Q users


Pages with comments

PageDateDiscussionTags
2019/06/22 10:36 1 Comment
2019/03/15 16:02 1 Comment
2019/03/15 16:02 1 Comment
2019/03/15 16:02 3 Comments
2017/04/20 15:28 1 Comment
2017/04/20 15:23 1 Comment
2017/04/19 14:44 1 Comment
2017/04/17 20:10 1 Comment
2017/04/17 20:07 1 Comment
2017/04/17 19:58 1 Comment
2017/04/17 19:52 1 Comment

View All Comments

scrumeventagenda

Scrum Event Agenda

Sprint Planning

Scrum Guidelines:

Timebox: 8 hours for 1 month sprint

Sprint Planning Flow: DoD + Dev Team (capacity & velocity) + Product Backlog + Retrospective Commitments -> Sprint Goal + Forecast (plan on how) + Sprint Backlog

Sprint Goal: An objective to be met in the sprint

Infra Team Agenda

 • Capacity check: Wie is er af en aanwezig (let op gepland medisch verlof, trainingen en vrij)
 • Beheer check: Wat heeft er gespeeld op beheer gebied (incidenten, requests, daily check)
  • Welke incidenten staan nu langer open dan 2 weken en moeten dus naar de sprint?
 • Sprint backlog samenstellen
  • Wat is het self improvement item deze sprint.
  • Let op templates
  • Let op Lange Termijn Planning
  • Let op UserStories die specifiek gepland zijn voor deze periode
 • Sprint Goal: Wat is het belangrijkste doel van deze sprint en wat is de urgentie
  • Bij een hoge urgentie hebben we goede ervaring opgedaan met het opstellen van een MDT oplosteam (incl leverancier/eerste&tweede lijn teams) en een daily standup te houden
 • Verslag in Confluence

Sprint Retrospective

Scrum Guidelines:

Timebox: 3 hours for 1 month sprint

Scrum team inspects how the last sprint went:

  People & Relationships
  Process
  Environment (tools)
  Quality

Scrum team selects top actionable improvements to implement in next sprint

Infra Team Agenda

 • HPI Team & PO
 • Wat is er goed en niet goed gegaan
 • Hoe is de self improvement gegaan
 • Opstellen actiepunten in backlog
 • Verslag in Confluence

Sprint Review

Scrum Guidelines

Timebox: 4 hours for 1 month sprint

Review:

  Vision of the product
  Share sprint Goal
  Product Backlog (bijwerken waar nodig) + projects to be discussed
  Increment
  Current Business Conditions - Market change, review timeline & budget
  Get stakeholder feedback

Infra Team Agenda

 • Sprint backlog afsluiten
 • Product backlog bijwerken aan de hand van bevindingen en resultaten
 • Wat heb je gedaan aan innovatie?
 • Demo interessante items
 • Verslag in Confluence

Refinement

Scrum Guidelines

Timebox: 10% of the capacity

Product backlog is continuously refined to increase understanding, granularity and transparency

Everything is allowed on product backlog: Userstories, Testing, bugs, self improvements, etc.

User Story guideline INVEST

User stories zijn niet de enige onderdelen in de product backlog. Officieel heten alle items op de product backlog namelijk (je raadt het al): “product backlog items” (PBI). Het verschil zit hem in de formulering van het item wat bepaalt of we het hebben over een story of een product backlog item.

Hele grote stories worden soms “epics” genoemd. Deze epics bevatten stories gegroepeerd naar de volgorde waarop je het systeem zou uitleggen aan een onbekende.

Een user story formuleren wij aan de hand van de volgende template:

Als <rol> wil ik <wens> zodat ik <benefit>

Voorbeeld: Als bezoeker wil ik altijd het hoofdmenu in beeld hebben zodat ik gemakkelijk kan navigeren door de site.

User stories moeten zo duidelijk geformuleerd worden dat ze ruimte overlaten voor interpretatie van de uitvoering, maar compact genoeg zijn te kunnen overzien en te begrijpen. Denk aan INVEST:

Letter Meaning Description
I Independent The PBI should be self-contained, in a way that there is no inherent dependency on another PBI.
N Negotiable PBIs are not explicit contracts and should leave space for discussion.
V Valuable A PBI must deliver value to the stakeholders.
E Estimable You must always be able to estimate the size of a PBI.
S Small PBIs should not be so big as to become impossible to plan/task/prioritize with a certain level of accuracy.
T Testable The PBI or its related description must provide the necessary information to make test development possible.

N.B. er zijn altijd elementen of functionaliteiten die zo duidelijk zijn, dat het onzinnig is om de template “Als wil ik zodat ik ” te gebruiken. Doe dat dus ook niet. Meestal gaat het hier om vrij technische onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan: de OTAP inrichting, of de basis HTML-template.

Infra Team Agenda

 • Controleer welke items moeten worden refined aan de hand van het label “refinement”
 • Verhelder een item aan de hand van planning poker en zorg voor een inschatting van het aantal storypoints
 • Werk het JIRA item bij.
  • Bij een vaste datum / sprint zorg dat het item in de titel de datum heeft en dat ie eventueel alvast in de goede sprint staat.
  • Indien duidelijk is wie het moet uitvoeren geef dan ook een assignee
  • Maak duidelijk of dit als change via het changeproces moet lopen + inschatting small/medium/large
  • Maak duidelijk op welke projectcode geschreven moet worden
You could leave a comment if you were logged in.
scrumeventagenda.txt · Last modified: 2018/07/13 22:06 by sjoerd