SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


scrumeventagenda
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

scrumeventagenda [2018/07/13 21:49]
sjoerd created
scrumeventagenda [2018/07/13 22:06] (current)
sjoerd
Line 94: Line 94:
  
 == User Story guideline INVEST == == User Story guideline INVEST ==
 +
 +User stories zijn niet de enige onderdelen in de product backlog. Officieel heten alle items op de product backlog namelijk (je raadt het al): “product backlog items” (PBI). Het verschil zit hem in de formulering van het item wat bepaalt of we het hebben over een story of een product backlog item.
 +
 +Hele grote stories worden soms "​epics” genoemd. Deze epics bevatten stories gegroepeerd naar de volgorde waarop je het systeem zou uitleggen aan een onbekende.
 +
 +Een user story formuleren wij aan de hand van de volgende template:
 +
 +<​code>​
 +Als <rol> wil ik <​wens>​ zodat ik <​benefit>​
 +</​code>​
 +
 +Voorbeeld:
 +Als bezoeker wil ik altijd het hoofdmenu in beeld hebben zodat ik gemakkelijk kan navigeren door de site.
 +
 +User stories moeten zo duidelijk geformuleerd worden dat ze ruimte overlaten voor interpretatie van de uitvoering, maar compact genoeg zijn te kunnen overzien en te begrijpen. Denk aan INVEST:
  
 ^ Letter ^ Meaning ^ Description ^ ^ Letter ^ Meaning ^ Description ^
Line 102: Line 117:
 |S |Small |PBIs should not be so big as to become impossible to plan/​task/​prioritize with a certain level of accuracy.| |S |Small |PBIs should not be so big as to become impossible to plan/​task/​prioritize with a certain level of accuracy.|
 |T |Testable |The PBI or its related description must provide the necessary information to make test development possible.| |T |Testable |The PBI or its related description must provide the necessary information to make test development possible.|
 +
 +N.B. er zijn altijd elementen of functionaliteiten die zo duidelijk zijn, dat het onzinnig is om de template “Als wil ik zodat ik ” te gebruiken. Doe dat dus ook niet. Meestal gaat het hier om vrij technische onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan: de OTAP inrichting, of de basis HTML-template.
  
 == Infra Team Agenda == == Infra Team Agenda ==
Line 114: Line 131:
  
  
-{{tag>​scrum}}+{{tag>​scrum ​dutch}}
scrumeventagenda.txt · Last modified: 2018/07/13 22:06 by sjoerd