SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


slpedirectory
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

slpedirectory [2013/03/05 06:45]
sjoerd created
slpedirectory [2013/03/05 06:46] (current)
sjoerd [Overig]
Line 125: Line 125:
 == Overig == == Overig ==
 DNS is belangrijker dan SLP (voor TREE name resolving). Sinds eDirectory 8.7.1 wordt DNS als eerste resolution protocol gebruikt om de tree te vinden indien de server of applicatie zelf geen weet hiervan heeft. Zodoende moet je de volgende DNS records aanmaken: DNS is belangrijker dan SLP (voor TREE name resolving). Sinds eDirectory 8.7.1 wordt DNS als eerste resolution protocol gebruikt om de tree te vinden indien de server of applicatie zelf geen weet hiervan heeft. Zodoende moet je de volgende DNS records aanmaken:
-A <​tree-name>​.<​dns-suffix>​ <​IP-adres server met replica>+{{{A <​tree-name>​.<​dns-suffix>​ <​IP-adres server met replica>}}}
 Indien eDirectory niet draait op poort 524 moet je in plaats van een A record een SRV record gebruiken. Indien eDirectory niet draait op poort 524 moet je in plaats van een A record een SRV record gebruiken.
  
 {{tag>​edirectory linux netware dutch}} {{tag>​edirectory linux netware dutch}}
slpedirectory.txt ยท Last modified: 2013/03/05 06:46 by sjoerd