SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


windowsradius
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

windowsradius [2013/04/23 20:47] (current)
sjoerd created
Line 1: Line 1:
 += Windows 2003 Radius Server =
  
 +Dit is een beschrijving van de installatie van een standaard Windows Server 2003 Radius server.
 +
 += Installatie =
 +
 +Installeer '​IAS'​ via '​Add/​Remove programs'​ -> '​Windows Components':​ \\
 +{{windowsradius01.jpg}} \\
 +
 +Open '​Internet Authentication Service'​ (via Administration Tools)
 +
 +In IAS klik met de rechtermuis op Radius Clients en kies 'New Radius Client':​ \\
 +{{windowsradius02.jpg}} \\
 +
 +Kies een naam voor de Radius verbinding, bijvoorbeeld '​NetscreenVPN'​ en externe IP adres van de appliance hier: \\
 +{{windowsradius03.jpg}} \\
 +
 +Kies bij vendor voor '​Radius Standard'​
 +Shared secret <company shared secret>: \\
 +{{windowsradius04.jpg}} \\
 +
 +Maak in active directory een groep aan. Hier VPNUsers: \\
 +{{windowsradius05.jpg}} \\
 +
 +In IAS klik met de rechtermuis op Remote Access Policy en kies 'New Remote Access Policy':​ \\
 +{{windowsradius06.jpg}} \\
 +
 +Klik op '​Next'​
 +{{windowsradius07.jpg}} \\
 +
 +Selecteer 'Set up a custom policy'​ En geef de policy een naam, bijvoorbeeld '​VPN_Policy':​ \\
 +{{windowsradius08.jpg}} \\
 +
 +Klik op '​Add'​ om attributen toe te voegen: \\
 +{{windowsradius09.jpg}} \\
 +
 +Kies '​Windows-Groups'​ van het lijstje ik klik op '​OK':​ \\
 +{{windowsradius10.jpg}} \\
 +
 +Klik op '​Add'​ en browse naar de groep die is aangemaakt, hier '​company\VPNUsers':​ \\
 +{{windowsradius11.jpg}} \\
 +
 +Kies 'Grant remote access permission'​ en daarna op '​Next':​ \\
 +{{windowsradius12.jpg}} \\
 +
 +Klik op 'Edit Profile'​ en ga naar tabblad '​Advanced':​ \\
 +{{windowsradius13.jpg}} \\
 +
 +Klik op '​Add':​ \\
 +{{windowsradius14.jpg}} \\
 +
 +Browse naar '​Vendor Specific'​ in het scherm en klik op '​Add':​ \\
 +{{windowsradius15.jpg}} \\
 +
 +Klik opnieuw '​Add'​
 +
 +Neem het venster over als de afbeelding en klik op '​Configure Attribute':​ \\
 +{{windowsradius16.jpg}} \\
 +
 +Neem het venster over als de afbeelding en klik tweemaal op '​OK'​ en '​Close':​ \\
 +{{windowsradius17.jpg}} \\
 +
 +Zorg dat alleen Vendor-Specific in het lijstje staat en klik op '​OK':​ \\
 +{{windowsradius18.jpg}} \\
 +
 +{{windowsradius19.jpg}} \\
 +Klik '​Finish'​ om af te ronden
 +
 +{{tag>​windows network security install dutch}}
windowsradius.txt ยท Last modified: 2013/04/23 20:47 by sjoerd