SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


windowsxpsp2novell
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

windowsxpsp2novell [2013/04/30 15:24] (current)
sjoerd created
Line 1: Line 1:
 += Windows XP SP2 Novell Beheer
 +Installatie verslag Windows XP SP2 om Novell Beheer mee uit te voeren
  
 += Virtual Machine informatie
 +Guest OS: Windows XP
 +IDE harddisk (ATAPI): 8 GB
 +BUSLogic Bus
 +Networking mode: NAT
 +RAM: 512 MB
 +IDE CDROM 1:0
 +1 Processor
 +CDROM en Floppy disk standaard op disconnect gezet en Auto detect.
 +
 += Instellingen
 +Computernaam:​ OGDWS
 +Administrator wachtwoord: beheer
 +Werkgroep: OGD
 +
 += Instellingen na installatie
 +# VMware Tools geïnstalleerd
 +# Windows Update gedraaid - Alleen essentiële updates, Windows Media Player 10 en .NET  framework 1.1
 +# Screensaver uitgezet, schermresolutie op 1024 * 768, Windows thema op klassiek gezet, Energie besparingen uitgezet
 +# Persoonlijke menus uitgezet, Windows explorer instellingen aangepast, details, niets verbergen, alle informatie weergeven, visuele weergave aangepast voor maximale prestaties, systeemherstel uitgezet voor alle stations
 +# Remote desktop aangezet voor Administrator
 +# Klassieke login instellingen ingesteld
 +# Internet Explorer cache settings strak gesteld, foutopsporing in scripts uitgeschakeld,​ blanco start pagina, geen proxy, zoeken vanaf de startbalk uitgeschakeld
 +# Defragmentatie uitgevoerd op Windows gast
 +# Defragmentatie uitgevoerd via VMware
 +# Shrink disks uitgevoerd
 +# Snapshot
 +
 += Instellingen voor Novell Beheer
 +# Novell Client 4.91SP4 geïnstalleerd.
 +# Zenworks Desktop Management Agent 7.01 R2 geïnstalleerd.
 +# AdminStudio 8.0 ZENworks Edition geïnstalleerd.
 +# DNSDHCP Management Console geïnstalleerd.
 +# ConsoleOne 1.3.6f gekopiëerd en snelkoppeling gemaakt.
 +# Netware Administrator 5.19f gekopiëerd en snelkoppeling gemaakt.
 +# Adrem Free Console 5 gekopiëerd en snelkoppeling gemaakt.
 +# ZENworks Tools gekopiëerd en snelkoppelingen gemaakt.
 +# Mobile iManager gekopiëerd en snelkoppeling gemaakt.
 +# iPrint Client en iFolder Client executables op bureaublad geplaatst.
 +# Snapshot verwijderd.
 +# Disks geshrinkt.
 +# Snapshot gemaakt.
 +
 +{{tag>​install windows dutch}}
windowsxpsp2novell.txt · Last modified: 2013/04/30 15:24 by sjoerd