SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


wsus
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wsus [2013/04/20 15:11] (current)
sjoerd created
Line 1: Line 1:
 += WSUS - Windows Server Update Service =
  
 +Deze pagina beschrijft het installeren en configureren van WSUS ( Windows Server Update Service). De service zorgt er voor dat de werkstations en servers geen updates meer halen van het internet, maar intern van een update server.
 +
 +== Requirements ==
 +|**HARDWARE** | |
 +| Virtual |Standaard configuratie + 2e partitie 100GB |
 +| E-schijf| Installatie directory |
 +|**SOFTWARE** | |
 +|Windows |Server 2003 |
 +|**SERVICE** | |
 +|IIS |Extra er bij installeren dit heb je nodig voor de WSUS Applicatie |
 +|**APPLICATIE** | |
 +|WSUS | Deze kan je downloaden van de microsoft website |
 +
 +== Installatie Stappen ==
 +
 +Na een standaard installatie van Windows 2003 die helemaal is geupdate en IIS op geïnstalleerd is. Doe je het volgende:
 +# Je download de wsus applicatie van microsoft en de reporting service.
 +# Je installeert de applicatie volgens de stappen die [[http://​technet.microsoft.com/​en-us/​library/​cc720469.aspx|hier]] beschreven staan.
 +In die installatie handleiding is er beschreven dat het op de C schijf wordt uitgevoerd, maar dat is niet echt best practice, zodoende installeren we het op de E-schijf. ​
 +
 +== Configuratie =
 +
 +| **Windows Server update Service** | |
 +| Configuration wizard | Before you begin |
 +| **Microsoft improvement Program** | Yes |
 +| **Choose Update server** | Synchronize from the Microsoft Update Server |
 +| **Specification proxyserver** | proxy.company.local:​3128 |
 +| **Choose Language** | Dutch /English | 
 +| **Choose Products** | Windows 2003/2008 |
 +|                   | Windows XP /64 |
 +| **Classifications** | Critical | 
 +|                   | Securtiy | 
 +|                   ​|Service Packs |
 +| **Synchronise auto** | 1x per dag om 5:00:00 |
 +| **Email Noticifications** | Send email notifications when new updates are synchronized |
 +|                          | Recipients: it@comapny.local | 
 +|                          | Send status reports | 
 +|                          | frequency: Daily | 
 +|                          | Send Reports 5:40:46 | 
 +|                          | Recipients: it@comapny.local | 
 +| **E-Mailserver** ​ | Outgoing e-mail server (SMTP) 10.10.10.10 port 25 |  ​
 +|                  | Sender name WSUS Administrator | 
 +|                  | Recipients: it@comapny.local | 
 +
 += WSUS GPO =
 +Voor het uitrollen van WSUS kan je het best gebruik maken van een GPO. Hier staat de GPO voor WSUS beschreven:
 +
 +Een Group Policy maak je door het volgen van deze stappen:
 +
 +* Maak een nieuwe GPO op de container waar deze wilt toepassen, open deze en ga naar:
 +** Computer Configuration
 +** Administrative Templates ​
 +** Windows Components ​
 +** Windows Update  ​
 +
 +|NR |Naam Rules |Configuratie |
 +|1 | Configure Automatic Updates Propperties | Enabled en optie 3 is gekozen (Auto download and notify for Install) | 
 +|2 | Specify intranet Microsoft Update Server location | Enabled en server settings zijn http://​wsus.company.local in de velden |
 +|3 | No Auto- Restart with logged on users for scheduled automatic | Enabled |
 +|4 | Automatic updates detections Frequency Properties | Enabled en er wordt elke 12 uur gekeken naar Updates | 
 +
 += Thank you =
 +Deze pagina is tot stand gekomen met hulp van Rodney Geerlings
 +
 +{{tag>​windows gpo dutch}}
wsus.txt · Last modified: 2013/04/20 15:11 by sjoerd