SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


zenworks7
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

zenworks7 [2013/04/30 15:24] (current)
sjoerd created
Line 1: Line 1:
 += ZENworks 7
 +Gebaseerd op een NetWare 6.5.5 installatie
  
 +Installatie verslag ZENworks 7
 +ZENworks aanpassingen:​
 +# Loginscript gemaakt
 +# Public CN leesrechten gegeven voor contextless login
 +# ZENworks 7 met SP1 geïnstalleerd
 +# MiddleTierServer geïnstalleerd
 +## user context: usr.n-team
 +## Achtergrond user policy ingesteld
 +# Workstation import en removal geconfigureerd
 +# Remote Management geconfigureerd
 +# Workstation Inventory geconfigureerd
 +# Workstation Imaging geconfigureerd
 +## DHCP server geconfigureerd
 +## Image gemaakt van een werkstation:​ zen\images\wxpogdn.zmg
 +# NAL geconfigureerd - niet meer af te sluiten
 +# Applicaties geconfigureerd:​
 +* Admin
 +** MSI: DNSDHCP console herpakt naar MSI 
 +** Custom: Sybase Reporting - leeg applicatieobject en daarin de program files en registry
 +** Copy en scripted applicatie: ConsoleOne
 +*** gescript: standaard versie verwijderen
 +*** net use naar master server
 +*** macros en environment variabelen
 +*** rechten op c:\novell
 +*** opstart parameters voor geheugen gebruik en aantal objecten
 +** Opstarten vanaf server:
 +*** ZENworks zis edit
 +*** ZENworks image explorer
 +*** Adrem Free Console
 +* User
 +** Webapplicatie:​ Netware Remote Manager - start automatisch op
 +** Lokale commandline green 
 +
 +{{tag>​install zenworks dutch}}
zenworks7.txt · Last modified: 2013/04/30 15:24 by sjoerd