SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


zenworksapplicationreporting
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

zenworksapplicationreporting [2013/05/04 15:21]
sjoerd created
zenworksapplicationreporting [2013/05/04 15:56] (current)
sjoerd
Line 13: Line 13:
 Dit document is gebaseerd op ZENworks for Desktops 4.01 en Netware 6, maar is waarschijnlijk ook toe te passen op ZENworks for Desktops 6.5 en 7 en Netware 5.1 en 6.5. Dit document is gebaseerd op ZENworks for Desktops 4.01 en Netware 6, maar is waarschijnlijk ook toe te passen op ZENworks for Desktops 6.5 en 7 en Netware 5.1 en 6.5.
  
-Bron: Novell Documentatie: ​http://​www.novell.com/​documentation/​zdpr/​index.html?​page=/​documentation/​zdpr/​zdpradmn/​data/​a7dupu8.html#​a7dupu8 ​+Bron: [[http://​www.novell.com/​documentation/​zdpr/​index.html?​page=/​documentation/​zdpr/​zdpradmn/​data/​a7dupu8.html#​a7dupu8|Novell Documentatie]] ​
  
 == Maak een nieuw database object == Maak een nieuw database object
zenworksapplicationreporting.txt ยท Last modified: 2013/05/04 15:56 by sjoerd