SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


zenworksapplications
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

zenworksapplications [2013/05/04 14:40]
sjoerd created
zenworksapplications [2013/05/04 14:40] (current)
sjoerd [Geen installatie benodigd - netwerk]
Line 11: Line 11:
 * A simple application (no AOT, AXT or MSI file) * A simple application (no AOT, AXT or MSI file)
 * Geef de object naam op, dit is de naam waarmee de applicatie te zien is in consoleone * Geef de object naam op, dit is de naam waarmee de applicatie te zien is in consoleone
-* Geef het path op naar de executable, deze moet aanwezig zijn op het netwerk: +* Geef het path op naar de executable, deze moet aanwezig zijn op het netwerk: ​\\ 
-{{applicationnetworkrun.jpg}} ​+{{applicationnetworkrun.jpg}} ​\\
 * Je hoeft geen 'rules to control availability'​ op te geven. Indien je dit niet doet zal de applicatie altijd te zien zijn. * Je hoeft geen 'rules to control availability'​ op te geven. Indien je dit niet doet zal de applicatie altijd te zien zijn.
 * Geef de associatie op * Geef de associatie op
zenworksapplications.txt · Last modified: 2013/05/04 14:40 by sjoerd